Vzdělávací centrum Čalantika

Čalantika je vzdělávací centrum pro chudé děti a jejich rodiny žijící ve stejnojmenném slumu v bangladéšské Dháce. Bylo založeno v roce 2013 humanitární organizací ADRA za podpory českých dárců. Centrum pomáhá 135 dětem z nejchudších rodin splnit jejich velký sen - chodit do školy a úspěšně vzdělání dokončit. Zároveň vzdělává jejich rodiče skrze kurzy gramotnosti a další programy.

Zjistěte více o Expedici Ganga 2022 a sledujte Expedici zblízka na facebooku

Jaký problém řešíme?

V Bangladéši žije 22 milionů lidí v extrémní chudobě s méně než 2 $/den (asi 50 korun). Více než 40 milionů lidí (to je čtvrtina obyvatel) je negramotných. Bez vzdělání je velmi těžké sehnat důstojné zaměstnání. Tito lidé, často obyvatelé chudinských čtvrtí - slumů, jsou zneužíváni k nelidské dřině za mizivou odměnu. Děti nevyjímaje.

Ty jsou nucené přispívat do rodinného rozpočtu vlastní prací, nevěnují se tak učení a nezískají vzdělání, které by jim pomohlo se z těchto podmínek dostat ven. Kruh chudoby tak pokračuje do dalších generací.

Slumové vzdělávací centrum pomáhá tento začarovaný kruh přerušit.

Proč tolik lidí nedosáhne na vzdělání?

Třídy ve státních školách jsou přeplněné a učitelé se žákům nemohou dostatečně věnovat. Rodiče v Bangladéši musí proto dětem platit doučování, aby dosáhly alespoň na základní vzdělání. Po 5. ročníku všichni musí úspěšně absolvovat státní srovnávací zkoušku, jinak nemohou pokračovat na střední škole. Státní školy je ale nejsou schopny na tuto zkoušku připravit. Děti z chudých rodin, jejichž rodiče neumí číst a psát, nemohou tak na vzdělání dosáhnout.

Jakou pomoc děti v centru dostávají?

Vzdělávací centrum Čalantika poskytuje dětem z těch nejchudších poměrů (neúplné rodiny, rodiče s hendikepem, apod.) systematické vzdělávání, které prohlubuje znalosti v probírané látce ve státních školách a připravuje je na úspěšně absolvování státní srovnávací zkoušky na konci 5. ročníku. Navíc pečuje o zdraví dětí a otevírá s dětmi osvětová témata.

Jak pomáháme rodinám dětí?

Zapojení rodiny, především maminek, je klíčové pro větší úspěšnost a udržitelnost projektu. Rodiče jsou ti, kteří po dokončení pětileté základní školy rozhodnou, zda bude žák ve studiu pokračovat. Pokud jsou sami do vzdělávání zapojeni, lépe si uvědomují jeho hodnotu pro budoucnost svých dětí a v konečném důsledku také pro sebe. Důchodový systém v Bangladéši prakticky neexistuje a pokud se o své rodiče nepostarají děti, nikdo jiný to neudělá. Systematickou prací s rodinami také přispíváme ke zlepšení jejich situace v oblasti zdraví, hygieny a informovanosti o důležitých sociálních tématech.

Jak zapojujeme rodiče?

  • kurzy gramotnosti (velká část obyvatel slumu neumí ani číst a psát)
  • vzdělávání v oblasti zdraví, hygieny a péče o dítě
  • pravidelné návštevy v rodinách, poradenství, asistence při řešení každodenních výzev
  • workshopy na různá sociální témata: lidská práva, domácí násilí, důležitost vzdělání, práva dětí

Potřeby a rozpočet vzdělávacího centra

Vzdělávací centrum Čalantika funguje díky českým i zahraničním dárcům. Na podporu centra pořádá ADRA dobročinné sbírky a kampaně. Dlouhodobě nás podporuje česká oděvní firma MALFINI, našimi partnery jsou zahraniční organizace ADRA - Rakousko, Nizozemsko, Švédsko, Itálie a Francie.

Sbírky pro Čalantiku uspořádaly i známé osobnosti, například kapela Pio Squad, reportér Tomáš Poláček, blogerka Weef nebo dobrodruh Marek Jelínek.

Každý rok je na provoz centra nutné získat protředky ve výši 1,2 milionu korun. Jdete do toho s námi?

 

 

Darujte vzdělání. Darujte budoucnost.

Děkujeme!

 

 

 

Chcete si o Čalantice raději poslechnout? O naší slumové škole je i následující příběh. 

 


Čalantika ADRA

Copyright © 2024 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.