Co děláme pro děti

Centrum pomáhá celkem 121 dětem, z toho 80 dětem začít a úspěšně dokončit základní vzdělání. Dalším 41 absolventům Čalantiky projekt hradí náklady na školné a zkoušky při navazujícím studiu. 

Děti se do centra nechodí jen vzdělávat. Dostávají zde i výživné jídlo, zdravotní péči a účastní se aktivit, které přispívají k jejich osobnímu rozvoji.

Výuka – doučování dětí

Děti v Bangladéši chodí do běžných státních škol, ale kvůli přetíženosti bangladéšského vzdělávacího systému pro úspěšné ukončení základního vzdělání potřebují ještě mimoškolní doučování. Rodiny ze slumu si ho nemohou finančně dovolit, my ho proto dětem v centru zdarma nabízíme. Každý den probíhají dva vyučovací bloky. Dopoledne první pro děti od předškolního věku do druhé třídy, druhý odpolední, pro jejich starší spolužáky až do páté třídy.

A co se u nás učí? Třeba bengálštinu, matematiku, angličtinu, výtvarnou výchovu nebo přírodovědu. Probíraná látka se odvíjí od školních osnov – doučují se to, co zrovna probírají ve škole.

Poskytování školních pomůcek

Rodiny žijící v chudobě ve slumu si často nemohou dovolit pořídit svým dětem běžné školní pomůcky jako jsou sešity, učebnice, tužky, školní batoh nebo povinné školní uniformy. Aby děti v Čalantice měly vše, co pro výuku potřebují, jednou za čas dostanou balíček pomůcek díky našim štědrým dárcům.

Výživné obědy každý školní den

Každý den děti v Čalantice dostávají výživné teplé jídlo. Nejchudším rodinám i taková drobná položka uleví v rozpočtu a děti při učení nemají celý den hlad. Co se tu tak běžně vaří? Základem je rýže a čočka, k tomu zelenina na nespočet způsobů, tradičně kořeněná. Vajíčka, maso, a ryby, které děti mají moc rády, jim zajistí dostatek bílkovin a pro zpestření jídelníčku dostanou také sezónní ovoce – třeba liči, meloun, banán nebo mango. Vitamíny, minerály a antioxidanty jsou důležité pro zdravý vývoj. Výživné jídlo přispívá k celkové psychické i fyzické pohodě, mají víc energie a lepší náladu.

Preventivní zdravotní prohlídky a poskytování léků

Třikrát ročně děti navštěvují lékaře a absolvují preventivní zdravotní prohlídku. Jednu běžnou, jednu zubní a v letošním roce také jednu speciální zaměřenou na zjištění krevních skupin dětí. Všechny tyto údaje poskytujeme rodičům dětí a také vedeme v databázi centra. Například v případě úrazu mohou být velmi užitečné.

Každé 4 měsíce je zároveň monitorován růst dětí. Sledujeme jejich index tělesné hmotnosti (BMI) a podle jejich vývoje můžeme říct, že u většiny dětí se v průběhu zapojení do projektu BMI alespoň mírně zlepšuje.

V centru je také všem dětem podle potřeby poskytována zdravotní péče a léky, když jsou nemocné.

Osvětové a preventivní programy

Každý týden děti absolvují hodinu zaměřenou na prevenci a hygienu. Probírají důležitá zdravotní a sociální témata.

Letos se učili například o covidu-19, neštovicích, horečce Dengue, průjmu nebo choleře. Zdravotní sestra, která tyto hodiny vede, s dětmi probírala, jak se nemoci šíří, jak jim předcházet a jak se chovat v případě, kdy i přes dodržování prevence onemocní.

Děti se také učí základním hygienickým návykům, které ve slumu nejsou samozřejmostí. Dvanáctiletý Ibrahim říká: „Naučil jsem se správně si mýt ruce, pravidelně se koupat a taky třeba nosit boty, abych nechytl nějakou infekci. Bakterií je bohužel ve slumu víc než dost.“

Sumaiya a její rodina oceňují, že teď už ví, jak si obstarat pitnou vodu: „Nevěděla jsem, že stačí vodu po dobu několika minut převařit, aby byla bezpečná nejen ke koupání, ale i pro přípravu jídla, a hlavně k pití.“

Školní exkurze

Děti ze slumu nemají běžně možnost trávit čas v prostředí mimo slum. Pokud mají po splnění úkolů a pomoci rodičům nějaký volný čas, tráví ho doma, třeba sledováním televize. Díky Čalantice se alespoň jednou za čas dostanou na místa, která je inspirují, rozšiřují obzory a motivují k učení.

Ať už jde o návštěvu podniků, kde se mohou v budoucnu profesně uplatnit, nebo třeba zábavního parku, kde se skrze hru učí vzájemné spolupráci a zároveň načerpají radost do náročných všedních dní v neutěšeném prostředí slumu.

Návštěvy v domácnostech – sociální doprovázení

Pracovníci naší partnerské organizace ADRA Bangladéš – učitelé a sociální pracovnice – alespoň jednou měsíčně navštěvují potřebné rodiny podporovaných dětí, aby sledovali jejich pokroky a hledali prostor pro zlepšení. Ať už v oblasti učení, zdraví, stravování dětí nebo dodržování hygienických návyků. Hodnotí také vhodnost prostředí pro jejich zdravý vývoj – z hlediska bydlení i rodinné situace.

Podobně jako děti, sledujeme také pokroky rodičů v oblastech, ve kterých je v rámci našeho projektu vzděláváme (přečtěte si v Aktivitách pro rodiče).

 

 

Čalantika ADRA

Copyright © 2023 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.