Firemní dárcovství

Zapojení firem je pro vzdělávací centrum v Bangladéši zásadní. Protože podporujeme rodiny ve slumu pouze na základě darů českých dárců, je každým rokem otázkou, kolik rodin budeme moci podpořit. Ale pravidelné firemní dárcovství nám dává pevnou půdu pod nohama. Firmám, které podporují neziskové organizace se dnes říká společensky odpovědné.

Společenská odpovědnost firem (anglicky corporate social responsibility - zkratka CSR) je kontinuální závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. (World Business Council for Sustainable Development, 1997) 

Společensky odpovědná firma se dobrovolně angažuje v otázkách týkajících se společnosti, životního prostředí a udržitelného rozvoje. Odpovědné chování přináší firmám řadu výhod. Například jím posilují svoji důvěryhodnost, přitažlivost pro další investory a klienty, zvyšují si transparentnost, snáze nachází nové zaměstnance, přináší jim to finanční úspory spojené s ekologickým chováním a mnohé další. Podpora neziskových organizací může být pro firmy dobrou příležitostí, jak se pozitivně prezentovat v očích veřejnosti a odlišit se od konkurence. 

 

A výhody pro Vaši firmu?

Pokud podpoříte vzdělávací centrum Čalantika v Bangladéši, čeká Vás řada výhod:

  • pozitivní obraz v očích veřejnosti
  • odlišení se od konkurence
  • propagace (umístění loga firmy na webu, banneru, letáčku, zmiňování jména firmy v článcích, newsletterech a výročních zprávách, aj.)
  • daňové úlevy (dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně.)
  • poděkování, které si může firma vystavit na nástěnkách či webech
  • pravidelné informace o centru Čalantika, abyste viděli, jak s Vašimi penězi nakládáme (samozřejmě dobrovolné)
  • možnost prezentace o Bangladéši pro Vás i Vaše zaměstnance
  • dobrý pocit :-) 

 

Pokud se i Vy se svou firmou chcete stát součástí našeho týmu bojovníků s chudobou a negramotností v Bangladéši, neváhejte nás kontaktovat na emailu:

calantika@adra.cz

 

Děkujeme za podporu! 

 

              

    


 

Čalantika ADRA

Copyright © 2020 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.