Co děláme pro rodiče

Vnímání vzdělání ze strany rodiny a komunity je klíčové, proto se věnujeme i vzdělávání maminek v rámci kurzů gramotnosti a osvětových programů se zdravotní a sociální tematikou (hygiena a péče o zdraví, lidská práva, domácí násilí, předčasné sňatky).

Kurzy gramotnosti pro maminky dětí

V Bangladéši ještě stále více než čtvrtina žen neumí číst a psát. A jaký život mají? Negramotné ženy, mnohdy matky několika dětí, si těžko hledají práci a často končí v nedůstojných podmínkách. Čalantika se na toto téma zaměřuje, pořádá pro ně kurzy gramotnosti.

Programová manažerka Liza říká: “Taková základní věc, jestli maminka umí číst a psát, ovlivňuje nejen její uplatnění, ale hlavně vzdělání a uplatnění jejích dětí.” Je to pro ně naděje na cestu ven ze slumu. Maminky v rámci kurzů také učíme vařit podle základních hygienických norem, aby dětem připravovaly nejen chutnou, ale i bezpečnou stravu. Abychom v kurzech nabídli co nejindividuálnější přístup, probíhají v pěti skupinách, každá z nich se učí dvě hodiny týdně.

Semináře se zdravotní problematikou

Zodpovědnost za péči o děti leží v bangladéšské kultuře stále na bedrech žen. Proto je kromě posilování jejich role ve společnosti důležité jim jejich starost o domácnost a o děti co nejvíce ulehčit.

Protože jsou často negramotné a nemají dostatečné znalosti o péči o zdraví, osobní hygieně nebo kvalifikované zdravotnické péči, snáze uvěří pověrám a v dobré víře mohou svým dětem nevědomky i ublížit. Naši pracovníci rodičům předávají klíčové znalosti, které je jinak nesnadné v prostředí slumu získat. Také rozšiřují informace o možnostech využití některých služeb státních i nestátních organizací, které rodiny mohou využít.

Workshopy o sociálních tématech

Dvakrát ročně se rodiče dětí účastní tematicky zaměřených seminářů, které hrají klíčovou roli v šíření osvěty o sociálních tématech. Přispívají ke zmírňování dopadů sociálních problémů ve slumu.

Diskutujeme o dětské práci, dětských sňatcích, domácím násilí, právech žen a dětí. Posledního zmíněného tématu se týkal červnový workshop.

V rámci projektu podporujeme nejen postupnou změnu postojů dospělých, ale také povědomí dětí o vlastních právech a možnostech. Snažíme se o zmírňování tabuizace některých témat skrze podporu veřejné diskuze.

Paní Taslima nám řekla: “Syna jsem fyzicky trestala a vynadala mu vždy, když udělal něco špatně. Myslela jsem si, že z něj vyroste lepší člověk. Po přednášce vím, že takhle správná výchova nevypadá. Svého syna už bít nebudu.”

Paní Shirin říká: “Dřív jsem si myslela, že dospělí nemusí dětem naslouchat, nezajímalo mě, co si myslí. Dneska jsem se ale dozvěděla, že děti mají stejně jako my právo se vyjádřit. Není dobré je ignorovat.”

Diskuzní setkání rodičů

Rodiče všech 121 podporovaných dětí se třikrát do roka ve skupinkách setkávají v centru Čalantika, aby sdíleli své potřeby, myšlenky a nápady, a poskytli tak projektu zpětnou vazbu. Mají příležitost diskutovat spolu s pracovníky centra o každodenních výzvách, ale i pokroku svých dětí a přínosu Čalantiky pro ně i pro celou rodinu.

Tato setkání rodinám dávají příležitost podílet se na utváření projektu, aby odpovídal na to, co opravdu potřebují, a podporoval pozitivní změnu v jejich životech.

Kromě přímých aktivit v Čalantice usilujeme také o dobré vztahy s místními aktéry – bangladéšskými autoritami a partnerskými organizacemi. Jejich podpora je důležitá pro udržitelnost projektu nyní i do budoucna. 

Další aktivity

Každý měsíc se setkáváme se zástupci základních škol, kde námi podporované děti studují, stejně tak s pracovníky návazné střední školy, kam studenti pokračují po absolvování základní školní docházky. Máme tak možnost dětem poskytnout kvalitnější přípravu na přijímací zkoušky na základě vzdělávacích osnov jednotlivých škol. Také individuálně probíráme pokroky a prostor ke zlepšení každého zapojeného dítěte. Motivujeme tím zároveň učitele, aby se o děti více individuálně zajímali. 

Dále spolupracujeme se zástupci místních samospráv z oblasti školství a koordinujeme činnost společně s ostatními neziskovými organizacemi v oblasti vzdělávání. 

 

Čalantika ADRA

Copyright © 2023 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.