Vzdělávání v Bangladéši

Primární vzdělání (věk 6 až 11 let) je poskytováno v sítí základních škol v délce trvání pěti let (1.-5. ročník). Může mu předcházet předškolní vzdělání (věk 3 až 6 let).

Sekundární vzdělání (věk 11 až 18 let) v maximální délce sedmi let se člení na:

a) Nižší střední školy (6.-8. ročník) mají všeobecně vzdělávací charakter.

b) Střední školy (9.-10. ročník) nabízejí řadu učebních a technických oborů nebo všeobecné vzdělání. Střední školu končí studenti státní zkouškou SSC (Secondary School Certificate) na konci 10. ročníku.

c) Vyšší střední školy (11.-12. ročník) zakončují studenti další státní zkouškou, tzv. HSC (Higher Secondary Certificate), jež by se dala přirovnat k naší maturitě. Kvalifikuje studenty ke studiu na vysokých školách.

Terciární vzdělání umožňuje absolventům vyšších středních škol se zkouškou HSC dále zvyšovat svou kvalifikaci skrze vysokoškolské vzdělávání.

Univerzita v Dháce byla založena v roce 1921 a je nejstarší univerzitou v zemi.

 

 

Čalantika ADRA

Copyright © 2023 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.