Slum Čalantika

Slum je označení pro městské chudinské čtvrti charakteristické chatrnými obydlími často jen ze dřeva a plechu, extrémní hustotou zalidnění, minimální infrastrukturou a nedostupnými veřejnými službami jako je nezávadná voda, kanalizace, elektřina i elementární bezpečnost. Lidé žijící ve slumu patří k nejchudším ve společnosti.

Slumy se nacházejí ve všech světadílech, včetně Evropy. V chudých zemích Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky v nich však žije podstatná část obyvatelstva. Nejhůře na tom je subsaharská Afrika, kde ve slumech žije více než polovina městské populace. V Bangladéši je to téměř 50 % všech lidí žijících ve městech. Největší bangladéšské slumy se nachází v hlavním městě Dháce.

Jak to vypadá ve slumu?

Slum Čalantika se nachází v hlavním městě Dháce ve čtvrti Mirpur. Žije zde odhadem přes 10 tisíc lidí. Rozkládá se na městských pozemcích obklopených vysokými budovami, ze kterých sem přitékají splašky a odpadky. Příbytky jsou postavené z plechu a bambusových tyčí a jsou nalepené jeden na druhý. Jednu chatrč zpravidla obývá 4-5 lidí. Není k dispozici pitná voda ani kanalizace. Toalety a kuchyně jsou sdíleny s ostatními. Soukromý a veřejný prostor ve slumu se zcela stírá.

A jak tam lidé žijí?

Lidé do slumu přicházejí především z venkova v důsledku záplav a eroze půdy, které každý rok připravují rolníky o živobytí. Jiných ekonomických příležitostí je na chudém venkově minimálně. Každý rok se tak jen do Dháky stěhuje zhruba 400 tisíc lidí z venkova. Lidé ve slumech nejčastěji pracují jako pouliční prodejci, rikšové nebo námezdní dělníci, ženy vypomáhají v domácnostech nebo pracují v textilních továrnách. Aby rodina měla vůbec šanci přežít, pracovat často musí také děti. To je jeden z důvodů, proč nemohou chodit do školy.


Čalantika ADRA

Copyright © 2023 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.