Slum Čalantika

Slum je označení pro městské chudinské čtvrti, charakteristickými chatrnými obydlími (často jen ze dřeva a plechu), extrémní hustotou zalidnění, minimální infrastrukturou a nedostupnými veřejnými službami jako je kanalizace, nezávadná voda, elektřina a bezpečnost. Lidé žijící ve slumu patří k nejchudším v rámci společnosti.

Slumy se nacházejí na všech světadílech, včetně Evropy. V chudých zemích Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky ale v nich žije podstatná část obyvatelstva. Nejhůře na tom je subsaharská Afrika, kde se ve slumech nachází více než 60 % obyvatel. V Bangladéši žije ve slumech až 10 milónů lidi z celkové populace 160 miliónů. Největšá slumy se nachází v Dháce.

Jak to ve slumu vypadá?

Slum Čalantika se nachází v hlavním městě Dháce ve čtvrti Mirpur. Žije zde odhadem přes 10 tisíc lidí. Rozkládá se na městských pozemcích obklopených vysokými budovami, ze kterých sem přitékají splašky a odpadky. Příbytky jsou postavené z plechu a bambusových tyčí a jsou nalepené jeden na druhý. Jednu chatrč zpravidla obývá 4-5 lidí. Není k dispozici pitná voda ani kanalizace. Záchody a kuchyně jsou sdíleny s ostatními, soukromý a veřejný prostor ve slumu se zcela stírá.

Lidé do slumu přicházejí především z venkova v důsledku záplav a erozi půdy, které každý rok připravují rolníky o půdu, a hledání lepších ekonomických příležitostí, kterých je na chudém venkově minimálně. Každý rok se jen do Dháky stěhuje zhruba 400 tisíc chudých lidí z venkova. Lidé ve slumech nejčastěji pracují jako pouliční prodejci, prodejci zeleniny na trzích, rikši, vypomáhají v domácnostech, jako špatně placení dělníci v továrnách, především v textilkách, nebo žebráním. Aby rodina měla vůbec šanci přežít, pracovat často musejí také děti. To je jeden z důvodů, proč 4 z 5 děti ve slumu nechodí do školy. Dalším důvodem je, že rodiče nemají finanční prostředky na to, aby děti do školy vůbec posílali.

 

 
 

Děkujeme za podporu! 

 

              

    


 

Čalantika ADRA

Copyright © 2020 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.