Pio Squad for Čalantika: Jak to dopadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň Pio Squad for Čalantika byla úspěšná nejen sama o sobě, ale inspirovala další k uspořádání akcí na podporu Čalantiky. A je skvělé, že může být inspirací i pro ostatní - České centrum fundraisingu ji zařadilo do nově vydaného sborníku úspěšných fundraisingových kampaní a Nadace Via ji věnuje reportáž ve svém čtvrtletníku Umění darovat. a učebnice, výživné jídlo, lékařskou péči i podnájem centra.

Vaše příspěvky do zapečetěných sbírkových pokladniček ze všech podzimních koncertů Pio Squad for Čalantika a výtěžek ze vstupného z vrcholného únorového koncertu vynesly úžasných 140 028 Kč. Tato částka začala pomáhat už na konci roku 2014 podporou dvou stávajících tříd Čalantika. Na začátku letošního roku tato částka dále pomohla dětem, které do centra docházejí, a přispěla na jejich školní pomůcky a učebnice, výživné jídlo, lékařskou péči i podnájem centra.

Kromě toho jsme z těchto prostředků mohli nakoupit vybavení pro nově otevřenou PIO třídu a vybavit ji vším potřebným pro výuku, tzn. nakoupit vzdělávací pomůcky, potřeby pro sportovní a volnočasové aktivity a zajistit komplexní vstupní zdravotní prohlídku pro nové předškoláky.

Vaše příspěvky zaslané online (celkem 218 075 Kč) podpoří provoz této nové PIO třídy během celého roku 2015. Jde o třídu 30 předškolních dětí ze slumu Čalantika ve věku 6 až 12 let. V centru se naučí číst a psát, získají základní hygienické návyky a naučí se pravidelnému režimu tak, aby po roce docházky do centra mohly nastoupit do běžné státní školy. Vaše příspěvky pomohou pro tyto děti zajistit vše potřebné pro jejich výuku a zdravý rozvoj, tedy např. školní pomůcky a učebnice, lékařskou péči, výživné obědy, apod.

Výtěžky z akcí inspirovaných kapelou Pio Squad a organizované jejími příznivci vynesly dalších 72 009 Kč. Tato částka podporuje roční výuku 17 školáků, kteří se v roce 2014 v centru připravovali a od ledna 2015 už navštěvují běžnou školu. Do centra mohou docházet dále v odpoledních hodinách, aby se zde mohli účastnit doučování, hrát si, rozvíjet se, dostat výživný oběd, zdravotní péči nebo si v bezpečí centra odpočinout.

Všechny náklady spojené s organizací koncertů, cestou do Bangladéše a natočením klipu hradila kapela ze svých zdrojů, vybraná částka tedy v plné výši podpořila centrum Čalantika.

 

Dary podrobně:

* Všechny kasičky byly řádně vedené v režimu veřejné sbírky.

Všem, kteří se připojili k iniciativě Pio Squad for Čalantika, mockrát děkujeme!

Společně můžeme měnit životy konkrétních dětí v Čalantice! : )

Podpora Čalantiky zde nekončí. Zapojit se můžete dál!

Chci uspořádat benefiční akci pro Čalantiku

Chci sdílet klip Čalantika dál

Darovat výživné obědy, školní pomůcky nebo třeba plat učitele:

Chci se podívat, co je v Čalantice potřeba

 

Děkujeme za podporu!

    

Čalantika ADRA

Copyright © 2019 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.