13.2.2020

Co se povedlo v Čalantice v roce 2019

Pojďme si shrnout, co všechno se povedlo v Čalantice v roce 2019! Byl to rok úspěšný, děti se učily, maminky chodily na vzdělávací kurzy a podařilo se vybrat dostatek finančních prostředků na provoz vzdělávacího centra. A to také díky úspěšným kampaním „českého maratonce“ Tomáše Poláčka, který přeběhl Bangladéš, a blogerky Weef, která o dětech natočila film BanglaKids.

Pomohli jsme 92 dětem

V roce 2019 jsme přímo ve vzdělávacím centru učili celkem 80 dětí v 1. až 5. třídě. Současně jsme podporovali dalších 12 dětí, které již úspěšně prošly Čalantikou a nyní studovaly v 6. a 7. třídě na škole UCEP, kde se mohou věnovat jak všeobecnému vzdělávání a v budoucnu se stát např. doktory/doktorkami či učitely/učitelkami, tak technickým a učňovským oborům. Těmto dětem pomáháme hradit školné a v našem centru jim poskytujeme pravidelnou zdravotní péči.

Vzdělávání

Děti docházely do vzdělávacího centra pětkrát týdně. Vedle toho chodily do standardní státní školy. Ve státních školách je výuka však nekvalitní a nedokáže děti dostatečně připravit na přijetí na druhý stupeň. Rodiče chudých děti nemají prostředky, aby dětem zaplatili doučování. Vybraným chudým dětem v našem centru pomáháme si procvičovat bengálštinu, angličtinu a matematiku. Chodí také na hodiny kreslení a je pro ně připravován kulturní program, slaví spolu svátky a mohou si v centru společně hrát. Docházka dětí v roce 2019 byla 90 %.

Obědy, školní pomůcky, zdravotní péče...

V Čalantice děti dostávají teplé obědy obsahující potřebné nutriční hodnoty. Probíhají zde také několikrát do roka pravidelné zdravotní prohlídky a k dispozici je stálá základní lékařská péče. V Čalantice jsme v roce 2019 uvařily přes 15 000 obědů, děti podstoupily 3 lékařské prohlídky a 32 hodin o hygieně a prevenci před nemocemi. Každý žák také dostal na začátku školního roku novou uniformu, boty, batoh a školní pomůcky.

Podporujeme rodiče

Děti potřebují oporu ve svých rodičích. Bez jejich podpory je pro děti velmi obtížně dosáhnout na vzdělání. Proto pracujeme také s rodinami dětí. Pravidelně je navštěvujeme přímo v jejich domovech a poskytujeme jim poradenství. V roce 2019 proběhlo 1104 takových návštěv. Maminky také docházejí přímo do našeho centra na osvětové kurzy týkající se hygieny, prevence před nemocemi nebo práv dětí a žen. Docházejí také na kurzy gramotnosti. Celkem se v roce 2019 konalo 44 vzdělávacích a osvětových kurzů.

Personál v Čalantice

V Čalantice v roce 2019 bylo zaměstnáno celkem 8 zaměstnanců. Na celý projekt dohlíží 1 projektový koordinátor. Děti učí 2 paní učitelky. O zdraví dětí se stará 1 zdravotní sestřička. Pro děti vaří 2 kuchaři a o provoz školy se stará 1 školník. Poradenství rodinám a pomoc v terénu zajišťuje 1 sociální pracovnice.

"Český maratonec" přeběhl Bangladéš, aby pomohl dětem

Tomáše Poláček, dobrodruh a novinář magazínu Reportér, je prvním Čechem, který přeběhl Bangladéš. V březnu 2019 zdolal během 2 týdnu 13 maratonů (víc jak 500 km) a ve prospěch dětí z Čalantiky se mu podařilo vybrat 206 260 Kč! Tato částka mohla pokrýt obědy a uniformy pro děti na celý rok.

Travel blogerka Weef natočila o dětech film BanglaKIDS

Travel blogerka Veronika, známá jako Weef, zachytila život dětí a lidí v Bangladéši ve filmu BanglaKids. Navštívila děti ve vzdělávacím centru a v jejich domovech. Chudoba, dětské sňatky, děsivě pracovní podmínky i krásy Bangladéše - to vše je k vidění ve filmu. Skrze film se podařilo vybrat 114 150 Kč, které mohly být použity na nákup školních pomůcek, obuvi, batohů a pokrytí zdravotních prohlídek na celý rok.

Režisérka přiblížila Bangladéš v pořadu Na cestě

Režisérka Jana Počtová natočila pro Českou televizi dva díly cestopisného seriálu z cyklu Na cestě. První dokument ukazuje život lidí v hlavním městě Dháce, druhý v ostatních částech Bangladéše.

Poděkování dárcům

Děkujeme všem českým dárcům za podporu dětí v Čalantice. Všechny dary jsou důležité. Děkujeme individuálním i firemním dárcům, bez kterých by to zkrátka nešlo. Děkujeme hlavnímu sponzoru projektu ADLER Czech, a.s. za finanční dary i materiální pomoc na místě.


zpět na aktuality

Děkujeme za podporu! 

 

              

    


 

Čalantika ADRA

Copyright © 2020 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.