Vzdělávací centrum Čalantika

Čalantika je vzdělávací centrum pro chudé děti a jejich rodiny žijící ve stejnojmenném slumu v bangladéšském hlavním městě Dháka. Centrum bylo zřízeno v roce 2013 humanitární organizací ADRA za podpory českých dárců. V roce 2020 centrum navštěvuje 80 dětí v rozmezí 1. až 5. ročníku a dále zhruba 20 absolventům pomáháme v dalším studiu na škola UCEP.

Jaký problém chceme řešit?

Třídy ve státních školách jsou přeplněné a učitelé se tak žákům nemohou dostatečně věnovat. Rodiče v Bangladéši jsou proto nuceni dětem platit doučování, aby dosáhly alespoň na základní vzdělání. Po 5. ročníku všichni musejí úspěšně absolvovat státní srovnávací zkoušku, jinak nemohou pokračovat do 6. ročníku. Státní školy je ale nejsou schopny na tuto zkoušku připravit. Děti z chudých rodin, kde rodiče neumění číst a psát a nemají ani prostředky na doučování, tak nikdy na vzdělání nedosáhnou. Naše vzdělávací centrum poskytuje vybraným dětem z těch nejchudších a nejproblematičtějších poměrů (neúplné rodiny, rodiče jsou handicapovaní apod.) systematické vzdělávání, které prohlubuje znalosti v probírané látce ve státních školách a připravuje je na úspěšně absolvování státní srovnávací zkoušky na konci 5. ročníku.

V Čalantice dětem zajišťujeme:

- bezplatnou výuku každý všední den

- učebnice, sešity, psací potřeby, uniformy a další školní pomůcky

- výživné teplé jídlo, které splňuje potřebné nutriční hodnoty

- pravidelné zdravotní prohlídky, základní lékařskou péči, léky a vzdělávání v oblasti zdraví a hygieny

- volnočasové aktivity, kterých se dětem v prostředí slumu nedostává, a každoroční školní exkurze mimo slum

Pracujeme také s rodinami dětí

Dosavadní výsledky projektu prokázaly, že zapojení rodiny, především maminek, je klíčové pro jeho větší úspěšnost a udržitelnost. Rodiče jsou ti, kteří po dokončení pětileté základní školy rozhodnou, zdali bude žáček ve studiu pokračovat. Pokud jsou sami do vzdělávání zapojeni, lépe si uvědomují jeho hodnotu pro budoucnost svých dětí a v konečném důsledku také pro sebe sama. Důchodový systém v Bangladéši prakticky neexistuje a pokud se o své rodiče nepostarají děti, tak nikdo. Systematickou prací s rodinami také zlepšujeme jejich současnou situaci v oblasti gramotnosti, zdraví, hygieny a psychiky.

Rodičům poskytujeme:

- kurzy gramotnosti (většina rodičů neumí číst ani psát)

- vzdělávání v oblasti zdraví a hygieny

- pravidelné návštevy v rodinách, psycho-sociální poradenství, asistence při řešení každodenních praktických problémů ve slumu

- pravidelné semináře na nejrůznější témata: těhotenství, porod, péče o dítě, práva dětí a žen, důležitost vzdělávání

 

 

Děkujeme za podporu! 

 

              

    


 

Čalantika ADRA

Copyright © 2020 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.