Vzdělávací centrum Čalantika

Čalantika je vzdělávací centrum pro chudé děti a jejich rodiny žijící ve stejnojmenném slumu v bangladéšské Dháce. Centrum bylo zřízeno v roce 2013 humanitární organizací ADRA za podpory českých dárců. V roce 2021 centrum navštěvuje 80 dětí v rozmezí 1. až 5. ročníku a dále zhruba 31 absolventům pomáháme v dalším studiu na škole UCEP. Přečtěte si, jak konkrétně Čalantika pomáhá. 

Chcete si o Čalantice raději poslechnout? O naší slumové škole je i následující příběh. 

Jaký problém řešíme?

Třídy ve státních školách jsou přeplněné a učitelé se tak žákům nemohou dostatečně věnovat. Rodiče v Bangladéši jsou proto nuceni dětem platit doučování, aby dosáhly alespoň na základní vzdělání. Po 5. ročníku všichni musejí úspěšně absolvovat státní srovnávací zkoušku, jinak nemohou pokračovat ve vzdělávání na střední škole.Státní školy je ale nejsou schopny na tuto zkoušku připravit.

Děti z chudých rodin, jejichž rodiče neumějí číst a psát, nemohou tak na vzdělání dosáhnout. Naše vzdělávací centrum poskytuje vybraným dětem z těch nejchudších a nejproblematičtějších poměrů (neúplné rodiny, rodiče jsou handicapovaní apod.) systematické vzdělávání, které prohlubuje znalosti v probírané látce ve státních školách a připravuje je na úspěšně absolvování státní srovnávací zkoušky na konci 5. ročníku. 

Díky Čalantice děti mají:

  • bezplatnou výuku každý všední den
  • učebnice, sešity, psací potřeby, uniformy a další školní pomůcky
  • výživné teplé jídlo, které splňuje potřebné nutriční hodnoty
  • pravidelné zdravotní prohlídky, základní lékařskou péči, léky a vzdělávání v oblasti zdraví a hygieny
  • volnočasové aktivity, kterých se dětem v prostředí slumu nedostává, a každoroční školní exkurze mimo slum

Vzdělání pro celou rodinu

Zapojení rodiny, především maminek, je klíčové pro větší úspěšnost a udržitelnost projektu. Rodiče jsou ti, kteří po dokončení pětileté základní školy rozhodnou, zdali bude žáček ve studiu pokračovat. Pokud jsou sami do vzdělávání zapojeni, lépe si uvědomují jeho hodnotu pro budoucnost svých dětí a v konečném důsledku také pro sebe sama. Důchodový systém v Bangladéši prakticky neexistuje a pokud se o své rodiče nepostarají děti, tak nikdo. Systematickou prací s rodinami také zlepšujeme jejich současnou situaci v oblasti gramotnosti, zdraví, hygieny a psychiky.

Jak zapojujeme maminky?

  • kurzy gramotnosti (většina rodičů neumí číst ani psát)
  • vzdělávání v oblasti zdraví a hygieny
  • pravidelné návštevy v rodinách, psycho-sociální poradenství, asistence při řešení každodenních praktických problémů ve slumu
  • pravidelné semináře na nejrůznější témata: těhotenství, porod, péče o dítě, práva dětí a žen, důležitost vzdělávání

 

 

Čalantika ADRA

Copyright © 2022 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.