Slum Čalantika

Co je to slum?

Slumy jsou chudinské čtvrti ve velkých městech, kde žijí ti nejchudší – ti, kteří nemají na důstojnější bydlení. V Bangladéši je obvykle tvoří jednoduché přístřešky z bambusu, kusů plechů či igelitů, kde na několika metrech čtverečních žijí celé rodiny. Pro bližší představu navštivte naši fotogalerii níže.

Jak je to ve slumu Čalantika se vzděláním?

Více než polovina dospělých v Čalantice je negramotných, do školy nikdy nechodila. Stejně tak i většina dětí školního věku do školy chodit nemůže vůbec, nebo jen nepravidelně.

Proč?

1. Chybí zde bezplatná předškolní příprava

Hlavním důvodem, proč děti z Čalantiky do školy nechodí, je neexistence bezplatné předškolní výchovy, která je pro pozdější školní docházku v Bangladéši nutností. Pro zápis do první třídy je v Bangladéši potřeba absolvovat předškolní výuku – tu však zajišťují pouze placené soukromé školy. Bez předškolního vzdělání nemohou děti nastoupit do první třídy, zároveň však zde neexistuje bezplatná varianta předškolní přípravy nabízená státním vzděláváním – spousta dětí z chudých rodin tudíž do školy vůbec nenastoupí.

2. Rodiny nemají prostředky na školní pomůcky a poplatky

Dalším důvodem, proč rodiče z Čalantiky své děti do školy neposílají, je nedostatek financí na potřeby spojené s docházkou do školy: školní pomůcky, učebnice, uniformy, či poplatky spojené se školní docházkou. Tyto položky jsou pro rodiny, které mají sotva na zaplacení jídla a nájmu, nadstandardem, na který jim nezbývají peníze.

3. Děti často pracují za výdělek nebo se starají o domácnost

Důležitým faktorem je také skutečnost, že děti musí často od útlého věku pracovat a přispívat do rodinného rozpočtu. Běžně vykonávají pomocné práce v textilních továrnách nebo na trzích, sbírají recyklovatelné materiály, žebrají, nebo se starají o domácnost a mladší sourozence. Navzdory tomu, že je dětská práce v Bangladéši oficiálně zakázána, je počet pracujících dětí v Bangladéši jedním z nejvyšších na světě. Chudoba je hlavním důvodem dětské práce v Bangladéši.

Kvůli chybějícímu předškolnímu vzdělání, špatné finanční situaci rodiny a pracovním povinnostem tedy nemohou děti z Čalantiky často ani začít chodit do školy, natož pokračovat a dokončit základní vzdělání.

Dostat příležitost ke vzdělání se pro tyto děti se stává příležitostí jak bojovat proti chudobě a představuje šanci na lepší život, než mají jejich rodiče. 

Jak se žije ve slumu Čalantika

 • Tvoří ho jednoduché příbytky z plechu spojené bambusovým lešením, které stojí ve vodě.  Tento „rybník“ uprostřed velkoměsta je plný odpadků a splašků ze slumu i ze sousedních vícepatrových budov.
 • Slumové přístřešky jsou nalepené jeden na druhý, řada za řadou. Žije zde více než 12 tisíc lidí, každá rodina obývá max. 5 – 10 m².
 • Není zde zajištěna pitná voda ani fungující kanalizace. Rodiny sdílí společné latríny, pro užitkovou vodu chodí s barely na několik stanovišť rozmístěných po slumu. Vaří se v hliněných píckách, topí se vším, co hoří.
 • Nejčastější zaměstnání dospělých: pracovnice/šičky v textilních továrnách, pomocnice v domácnostech, řidiči rikší, nádeníci na stavbách a zametačky na ulicích.
 • Děti běžně plní následující práce a povinnosti: pracují jako drobní prodavači na tržištích, nosiči zeleniny, čističi bot, žebráci, pomocníci v textilních továrnách a na stavbách nebo pečují  o domácnost a mladší sourozence.
 • Průměrný měsíční příjem hlavy rodiny je okolo 1 400 Kč (přibližně 47 Kč na den = částka, ze které musí často vyžít celá rodina).
 • Obyvatelé musí platit nájem, který tvoří mnohdy až polovinu rodinného příjmu.
 • V blízkosti slumu Čalantika existuje pouze jedna státní škola.

 

Čalantika není jediným slumem v Dháce

Čalantika není v Bangladéši ničím výjimečným - je „jen“ jedním z pěti tisíc slumů v hlavním městě, Dháce.

Dháka se řadí do první dvacítky největších měst světa a patří také k těm nejvíce zalidněným. Existuje zde zhruba pět tisíc slumů – chudinských čtvrtí. Jsou domovem pro více než pět milionů lidí, z nichž přes polovinu tvoří děti. Přicházejí často z vesnic s nadějí na lepší život a s vidinou zaměstnání, které jim pomůže zajistit obživu pro své rodiny. Přicházejí z vesnic většinou proto, že se jim na políčku nic neurodí, nebo když přijdou záplavy. Eroze půdy nebo sezónní hladomor žene lidi do velkoměst, kde příslib nějakého výdělku je často jedinou cestou jak přežít.

Bangladéšská města však kvůli vysoké urbanizaci nemohou každoročně uživit takový příliv nových příchozích, a tak se slumy plní chudými rodinami a stále se rozšiřují. A tak se chudinské čtvrti, kde často schází základní hygienické zázemí, přístup k pitné vodě i možnost vzdělání, plní rodinami, které nemají na důstojnější bydlení, a dětmi, které tráví čas sběrem plastů, žebráním nebo prací, aby pomohly svým rodinám přežít.

Dhácké slumy v číslech:

 • 65 % obyvatel nemá přístup k pitné vodě ani toaletě.
 • 2/3 dětí trpí podvýživou.
 • 90 % rodin ze slumů žije za méně než 25 Kč na den.
 • Více než 1/2 dospělých neumí číst a psát.
 • 4 z 5 dětí nechodí do školy vůbec nebo jen nepravidelně

 

Dostat příležitost ke vzdělání se pro tyto děti se stává příležitostí jak se vymanit z kruhu chudoby a mít lepší život, než mají jejich rodiče. 

Líbí se Vám naše práce? Staňte se dárcem Čalantiky!


Děkujeme za podporu!

    

Čalantika ADRA

Copyright © 2019 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.