O Bangladéši

Bangladéš je nevelkou zemí v Jižní Asii, sousedí s Indií a Barmou. Je bývalou britskou kolonií, která získala nezávislost v roce 1971.

Je to země s největší populační hustotou na km² na světě (1 023 obyvatel/km²). Na území o rozloze bývalého Československa tak žije neuvěřitelných 170 miliónů obyvatel, což je třetina obyvatel Evropské Unie!

Ačkoli se Bangladéš řadí k zemím, kterým se pozvolna daří snižovat extrémní chudobu a zvyšovat ekonomický růst, potýká se ustavičně s celou řadou potíží: přelidněností, přírodními katastrofami, politickou nestabilitou, vysokou dětskou úmrtností, špatnou infrastrukturu, korupcí, nekvalitním vzděláním a zdravotní péčí, překotnou urbanizací, či např. nedostatečnou elektrifikací země. A stále tak patří do skupiny ekonomicky nejméně rozvinutých zemí světa.

31 % obyvatel pořád žije v extrémní chudobě s příjmem nižším než je 25 Kč/den.

S extrémní chudobou souvisí i velmi vysoká negramotnost – téměř polovina dospělých neumí číst a psát. Velkým problémem je také vysoké procento dětí, které nedokončí ani základní vzdělání. Více než 2, 4 miliónů dětí ve věku 6 až 10 let z chudinských čtvrtí v Bangladéši nemá přístup k základnímu vzdělání. Jedná se o znevýhodněné děti, jejichž rodiny žijí v extrémních podmínkách chudoby. Současně počet pracujících dětí je v Bangladéši jedním z nejvyšších na světě: téměř 7 miliónů dětí ve věku 5 až 14 let pracuje, aby pomohly svým rodinám přežít.  Většina těchto dětí do školy nechodí.

Bangladéš je jednou z nejvíce ohrožených zemí dopady klimatických změn. Více než 6 milionů lidí žije ve velmi hustě zalidněných deltách řek Gangy a Brahmaputry v nadmořské výšce méně než 1 m. Zvyšující se hladina oceánu a stále intenzivnější monzunové srážky působí čím dál větší škody na majetku a životech.

Bangladéš se pravidelně potýká s ničivými záplavami: důvodem jsou velké himálajské řeky, které se zde setkávají v největší říční deltě na světě a které se opakovaně vylévají z břehů, a také „placatost“ Bangladéše. Období záplav je pro mnoho Bengálců ničivé a nebezpečné, zároveň je však i nezbytné a užitečné, protože naplavená voda je v této primárně zemědělské zemi zdrojem vláhy pro políčka a úrodného bahna – tedy i života.

I když je Bangladéš známá jako země vody s hojností vodních zdrojů i vodních cest, kterých je daleko více než těch pozemních, existuje zde krizový nedostatek nezávadné pitné vody – voda je často znečištěná a obsahuje zdraví škodlivé látky – arzen a nadměrné množství železa či soli.

Přestože je v Bangladéši půda velmi úrodná a vlivem tropického podnebí je možné sklízet úrodu 3 - 4krát do roka, Bangladéš není schopen zajistit si samostatnou a nezávislou produkci potravin a neobejde se bez mezinárodní potravinové pomoci.

Bangladéš je po Číně druhým největším světovým vývozcem oblečení.

Bengálci  jsou velmi pracovití lidé, kteří se zaměstnání nevyhýbají. Chybí jim však zejména vzdělání. Coby nekvalifikovaná pracovní síla musejí pracovat za plat, který nestačí na zajištění nezbytných životních potřeb (jídlo, bydlení).

Děkujeme za podporu!

               

Čalantika ADRA

Copyright © 2017 ADRA
Web vytvořila B Media Solutions s.r.o.